1.2767 (X45NiCrMo16)


Stal do pracy na zimno o wysokiej zawartości Ni, z wysoką ciągliwością i przehartowalnością nawet dla grubszych przekrojów. Wysoka ciągliwość poprzeczna i wytrzymałość na ściskanie. Hartuje się w powietrzu, oleju i w próżni.
Szczególnie nadaje się do polerowania, wytrawiania, wykonywania deseni i obróbki elektroerozyjnej. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zużycie i stosunkowo dobrą stabilnością wymiarów przy obróbce cieplnej. Stal trudno się obrabia.

Wytrzymałość 880 MPa
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 260HB
Twardość osiągana po zahartowaniu 56 HRC

Zastosowanie

Stal jest najodpowiedniejsza do bardzo obciążonych wkładów form do wtryskarek i pras do tworzyw sztucznych, masywnych obrabiarek skrawających do większych grubości, noży do cięcia większych grubości na zimno, nożyc do złomu itp.
Na najbardziej obciążone narzędzia do cięcia na zimno, wytłaczania, prasowania, na przyrządy, urządzenia do gięcia, noże nożyc do kęsisk.

Obróbka termiczna

Wyżarzanie na miękko   610 - 650 °C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   650 - 680 °C
Temperatura hartowania   840 - 870 °C
Czynnik do hartowania   olej
Temperatura odpuszczania   160 - 250 °C
Twardość po zahartowaniu   56 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS maxCrMoNi
0,40-0,500,10-0,400,20-0,500,0300,0301,20-1,500,15-0,353,80-4,30