1.2312 (40CrMnMoS8-6)


Stopowa stal do ulepszania cieplnego Cr - Mn - Mo z zawartością siarki zapewnia doskonałą obrabialność również po ulepszeniu cieplnym. Dzięki wysokiej łatwości ulepszania daleko
w głąb jest zapewniona równomierna wytrzymałość w całym przekroju. Posiada doskonałe własności mechaniczne, jak: ciągliwość, stałość wymiarów oraz jednocześnie dobrą obrabialność i erodowalność. Ma dobre przehartowanie i wytrzymałość na gorąco.
Nadaje się do azotowania, cementowania i chromowania twardego. Wykazuje lepszą obrabialność w stosunku do W.Nr. 1.2311dzięki zawartości siarki. W porównaniu ze stalą 1.2311 jest trudniejsza do polerowania.

Stal jest dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie i nie trzeba jej dalej obrabiać termicznie (wykorzystuje się w dostarczonym stanie). Dalsza obróbka cieplna jest zalecana tylko
w wyjątkowych przypadkach, kiedy wymagana jest większa twardość.

Wytrzymałość przy dostawie 900 - 1100 MPa (33 HRC)
Twardość w dostarczonym stanie, maks. 290 - 320 HB
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 230 HB
Twardość osiągana po zahartowaniu 51 HRC

Zastosowanie

Stal nadaje się na formy i ramy do form do obróbki tworzyw sztucznych i ramy form do ciśnieniowego odlewania metali. Narzędzia do kształtowania na gorąco, jak wkładki pośrednie i cieplnie obciążone narzędzia pomocnicze. Części maszyn o wyższej wytrzymałości i dostatecznej ciągliwości.

Obróbka termiczna

Wyżarzanie na miękko   760 - 780 °C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   600 °C
Temperatura hartowania   830 - 870 °C
Czynnik do hartowania   olej
Temperatura odpuszczania   100 - 550 °C
Twardość po zahartowaniu   51 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS maxCrMo
0,35-0,450,30-0,501,40-1,600,0300,05-0,11,80-2,000,15-0,25