1.2311 (40CrMnMo7)


Stopowa stal do ulepszania cieplnego Cr - Mn - Mo o niskiej zawartości siarki, wysokiej jednorodności oferuje doskonałe własności mechaniczne, jak: ciągliwość, stabilność wymiarów oraz jednocześnie dobrą obrabialność i erodowalność. Ma dobre przehartowanie
i wytrzymałość na gorąco.
Jest odpowiednia do cementowania, azotowania i hartowania indukcyjnego. Lepiej nadaje się do polerowania niż W.Nr. 1.2312.

Stal jest dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie i nie trzeba jej dalej obrabiać termicznie (wykorzystuje się w dostarczonym stanie). Dalsza obróbka cieplna jest zalecana tylko
w wyjątkowych przypadkach, kiedy wymagana jest większa twardość.

Wytrzymałość przy dostawie 900 - 1100 MPa (33 HRC)
Twardość w dostarczonym stanie, maks. 290 - 320 HB
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 230 HB
Twardość osiągana po zahartowaniu 51 HRC

Zastosowanie

Stal nadaje się na formy i ramy do form do obróbki tworzyw sztucznych i ramy form do ciśnieniowego odlewania metali. Narzędzia do kształtowania na gorąco, jak wkładki pośrednie i cieplnie obciążone narzędzia pomocnicze. Części maszyn o wyższej wytrzymałości i dostatecznej ciągliwości.

Obróbka termiczna

Wyżarzanie na miękko   720 - 740 °C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   580 - 600 °C
Temperatura hartowania   830 - 870 °C
Czynnik do hartowania   olej
Temperatura odpuszczania   100 - 550 °C
Twardość po zahartowaniu   51 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS maxCrMo
0,35-0,450,20-0,401,30-1,600,0350,0351,80-2,100,15-0,25