1.2085 (X33CrS16)


Martenzytowa stal chromowa antykorozyjna do ulepszania cieplnego o wysokich parametrach antykorozyjnych, bardzo dobrej obrabialności, równomiernej wytrzymałości w całym przekroju dla wszystkich wymiarów i dobrej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.
Jest to modyfikacja stali 1.2316 z dodatkiem siarki, dzięki której wykazuje lepszą obrabialność od stali 1.2085.

Stal jest dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie i nie trzeba jej dalej obrabiać termicznie (wykorzystuje się w dostarczonym stanie). Dalsza obróbka cieplna jest zalecana tylko
w wyjątkowych przypadkach, kiedy wymagana jest większa twardość.

Wytrzymałość w dostarczonym stanie 930 - 1080 MPa (33 HRC)
Twardość w dostarczonym stanie maks. 290 - 320 HB
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 230 HB
Twardość osiągana po zahartowaniu 48 HRC

Zastosowanie

Stal nadaje się na formy o wszystkich wymiarach, przede wszystkim do przetwarzania agresywnych chemicznie tworzyw sztucznych i formy pracujące w wilgotnych warunkach klimatycznych.
Stal nie nadaje się na części kształtowe tworzące obrys części.

Obróbka termiczna

Wyżarzanie na miękko   850 - 880°C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   600 °C
Temperatura hartowania   1000 - 1050 °C
Czynnik do hartowania   olej, vakuum
Temperatura odpuszczania   150 - 550 °C
Twardość po zahartowaniu   48 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS maxCrNi
0,28-0,38≤ 1≤ 10,0300,05-0,115,0-17,0≤ 1