1.1730 (C 45W)


Najczęściej stosowana węglowa stal narzędziowa, którą w większości przypadków stosuje się po dostawie w stanie odprężonym. Dostateczną twardość można osiągnąć przez hartowanie, stal nie jest podatna na powstawanie pęknięć hartowniczych.
Odznacza się dużą ciągliwością, wytrzymałością, odporności na uderzenia przy wystarczającej twardości powierzchniowej (twarda powierzchnia – miękki rdzeń).
Bardzo dobra obrabialność w stanie odprężenia, dobre kształtowanie na gorąco. Przy spawaniu trzeba zastosować podgrzewanie wstępne do 120 - 320 °C.

Wytrzymałość 640 - 700 MPa.
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 190 HB.
Twardość osiągana po zahartowaniu 58 HRC.

Zastosowanie

Materiał konstrukcyjny na formy do tworzyw sztucznych. Płyty fundamentowe i ramy do budowy maszyn do formowania tworzyw sztucznych i do odlewania ciśnieniowego. Na mniej obciążone noże hartowane i nożyce, listwy prowadzące, prowadnice, narzędzia do cięcia
i prasowania, uchwyty narzędziowe. Odpowiedni do narzędzi rolniczych, kowalskich
i murarskich, jak: młotki, klucze, dłuta itp.

Obróbka termiczna

Wyżarzanie normalizacyjne   840 - 860 °C
Wyżarzanie na miękko   680 - 710 °C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   600 - 650 °C
Temperatura hartowania   800 - 830 °C
Czynnik do hartowania   voda, olej
Temperatura odpuszczania   180-300 °C
Twardość po zahartowaniu   58 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS max
0,40-0,500,15-0,400,60-0,800,0350,035