1.0570 (St 52-3 (S355J2G3))


Uniwersalna niskostopowa drobnoziarnista stal konstrukcyjna o wysokiej ciągliwości
i gwarantowanej spawalności przy podwyższonej granicy plastyczności.
Stal odpowiednia do cięcia palnikiem gazowym i plazmą.

Wytrzymałość 490 - 630 MPa.
Granica plastyczności min. 355 MPa

Zastosowanie

Podstawowa stal konstrukcyjna przeznaczona do konstrukcji spawanych i elementów maszyn o podwyższonej granicy plastyczności. Gwarantowana sztywność do 0°C. Odpowiednia do konstrukcji obciążonych statycznie i dynamicznie.
Odpowiednia na płyty fundamentowe pras i na mniej obciążone płyty boczne form do wtryskarek

Obróbka termiczna

Wyżarzanie normalizacyjne   870 - 900 °C
Wyżarzanie na miękko   680 - 710 °C
Wyżarzanie w celu obniżenia naprężenia   600 - 650 °C
Temperatura odpuszczania   670 - 700 °C


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS max
≤ 0,2≤ 0,55≤ 1,600,0350,035