1.7225 (42CrMo4)


Stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego Cr - Mo jest przeznaczona do hartowania powierzchniowego. Zalicza się do najczęściej stosowanych stali do ulepszania, można ją dostarczyć w stanie ulepszonym do wartości około 1000 MPa (33 HRC), przy tej wytrzymałości ma jeszcze dostateczną ciągliwość. Nie poddaje się kruchości po odpuszczaniu. Hartuje się w mniej skokowym środowisku hartującym, ponieważ ma skłonność do powstawania pęknięć hartowniczych w miejscach ze zjawiskiem karbu oraz wad powierzchniowych. Zahartowana jest odporna na zużycie.

Wytrzymałość 770 - 820 MPa
Twardość w stanie odprężonym na miękko maks. 240 HB
Twardość osiągana po zahartowaniu 61 HRC

Zastosowanie

Stal o wyższym przehartowaniu na bardziej obciążone części maszyn, gdzie przy wyższej wytrzymałości jest wymagana większa ciągliwość, szczególnie na wały i części łączące, elementy drogowych pojazdów silnikowych, narzędzia do prasowania i kształtowania, na przykład narzędzia do krawędziowania, listwy prowadzące, prowadnice itp

Obróbka termiczna

Wyżarzanie normalizacyjne   840 - 880 °C
Wyżarzanie na miękko   680 - 720 °C
Temperatura hartowania   820 - 860 °C
Czynnik do hartowania   olej, voda
Temperatura odpuszczania   540 - 680 °C
Twardość po zahartowaniu   61 HRC


Analiza chemiczna

CSiMnP maxS maxCrMo
0,38-0,45≤ 0,40,60-0,900,0350,0350,90-1,200,15-0,30