Obróbka termiczna


Za pośrednictwem naszych kooperantów w zakresie hartowania w Republice Czeskiej i hartowni w zakładzie PRÄZI-FLACHSTAHL AG zapewniamy następującą obróbkę termiczną u nas nabytych materiałów i produkowanych części ze stali narzędziowej:

Hartowanie
 • hartowanie w łaźni solnej
 • hartowanie w oleju
 • hartowanie w atmosferze ochronnej
 • hartowanie w próżni
 • hartowanie indukcyjne
 • uszlachetnianie

Klasyczne hartowanie stali w łaźni solnej zapewniamy do długości 3 m. Przez tę technologię są zapewnione minimalne deformacje stali przy samym hartowaniu i odpuszczaniu. Następnie schładzanie stali jest wykonywane w razie potrzeby pod prasą chłodzącą. Hartowanie indukcyjne stali zapewniamy do długości 4 m, w wyjątkowych przypadkach wg profilu nawet do 5 m.

Obróbka chemiczno-termiczna
 • cementowanie
 • azotowanie
 • nitronawęglanie (karbonitrydacja)

Wyżarzanie
 • wyżarzanie w celu usunięcia naprężenia
 • wyżarzanie na miękko
 • wyżarzanie normalizacyjne