Kontrola produkcji


Pomiary 3D
Do kompleksowej kontroli wyrobów używamy przyrządu pomiarowego ze współrzędnymi CNC WENZEL 65 umożliwiającego kontrolę zarówno wymiarów, jak także odchylenia kształtu i pozycji wyrobów o wymiarach do 650 x 4000 x 500 mm. Programy pomiarowe wytwarzane przez wykwalifikowanych pracowników umożliwiają ocenę statystyczną mierzonych wymiarów.

Mierniki odległości
Wszystkie mierniki są kalibrowane w określonych okresach w akredytowanych laboratoriach, przez co osiągnięta jest ich spójność z wzorcami państwowymi.

Pomiary twardości
Do kontroli twardości korzystamy z podstawowych metod :
  • Brinella HB 2,5 / 250 kg
  • Vickersa HV
  • Rockvela HRC.

Pomiary szorstkości
Do kontroli szorstkości używamy miernika szorstkości Garant Perthomerher H1 z drukarką umożliwiającą wydruk profilu mierzonej powierzchni i wartości Ra, Rz i Rm wg normy DIN EN ISO 4287

Analiza spektralna
Do kontroli materiału używamy analizatora spektralnego Spectroport umożliwiającego kontrolę składu chemicznego przez analizę spektrum wyładowania w atmosferze ochronnej argonu i zamiany materiału przez pomiary metodą iskrową.